Företagsfakta

Fors Industrier ABs tillverkning består av 70% lego och 30% egna produkter. Ca 30 personer arbetar inom följande avdelningar; plåt/svets, maskin, montering, teknik, administration, konstruktion och marknad.
Ägare: Håkan Ljung och Per Edvall
Registreringsår: 1964
Organisationsnummer: 55 60 92-1776
Plusgiro: 64 87 93-8
Bankgiro: 778-8318
All produktion sker i egna lokaler, totalt förfogar vi över 4200 kvm golvyta.