Blästerskåp

blasterskapFör de minsta detaljerna har vi ett blästerskåp som är lämpligt när man är i behov av blästring på ett snabbt, enkelt, smidigt och ekonomiskt sätt. Blästerskåpet passar för bortblästring av glödskal, rost, svetsslagg, oxider mm, det är också lämpligt för uppruggning av olika materialytor innan t.ex. limning, lödning, lackering samt också för att polera olika materialytor till nära nog ett nytt utseende.