Blästring

mask005Blästring är en effektiv metod för att få bort ytrost, slaggrester och glödskal innan lackering.
Med vår blästerutrustning klarar vi de flesta förekommande blästringsbehoven, allt från små förgasardetaljer till stora gjutjärnskonstruktioner. Vid behov maskeras känsliga ytor.