Blästring är en effektiv metod för att få bort ytrost, slaggrester och glödskal innan lackering.
Med vår blästerutrustning klarar vi de flesta förekommande blästringsbehoven, allt från små förgasardetaljer till stora gjutjärnskonstruktioner. Vid behov maskeras känsliga ytor.

Slungrensning

Med en öppning på 2000 x 350 mm i intaget på vår slungrensmaskin kan vi blästra hela plåtar och färdigsvetsade detaljer. I och med att detaljerna placeras på en rullbana kan man hantera plåt, profiler, rör och annat långgods. Genom att variera inställning och hastighet kan de flesta typer av förekomande gods blästras.

Blästerhall

I vår blästerhall får vi in större objekt t.ex stora och svårhanterliga svetsade konstruktioner men även känsligare detaljer som inte passar i en slungrensmaskin.

Blästerskåp

För de minsta detaljerna har vi ett blästerskåp som är lämpligt när man är i behov av blästring på ett snabbt, enkelt, smidigt och ekonomiskt sätt. Blästerskåpet passar för bortblästring av glödskal, rost, svetsslagg, oxider mm, det är också lämpligt för uppruggning av olika materialytor innan t.ex. limning, lödning, lackering samt också för att polera olika materialytor till nära nog ett nytt utseende.

 

 Fors Industrier AB