Hederspris till Per Edvall för sin innovation på gala i Stockholm.

Den 8 november hölls årets SKAPA Innovationsgala där man varje år delar ut pris till Sveriges bästa innovationer. Bland årets tävlande fanns Per Edvall som är konstruktionschef på Fors Industrier AB, som bland annat utvecklar bakgavellyftarna RICC.

SKAPA-priset är landets största och mest prestigefyllda innovationspris och har sedan 1986 varje år delats ut till Alfred Nobels minne av Stiftelsen SKAPA.

Per Edvall tävlade med det svängbara redskapsfästet för hjullastare, Attach och hade tidigare gått vidare som Jämtlands läns finalist. Per fick hederspris för sin innovation på galan.

Hej Per,
Vad betyder priset för dig och för företaget?

 – Det är personligen en stor ära att få ett sådant här pris med tanke på hur många innovativa företag och konstruktörer det finns i Sverige.
För företaget är det naturligtvis också prestigefullt att vi har förmåga att utveckla nya komplexa produkter. 

Hur uppkom idén till Attach? 

 – När jag såg hur våra chaufförer lossade långgods på 12 meter långa rör och balanserade över biltaken på parkeringen tänkte jag att det här, det måste man kunna göra på ett bättre sätt.

Hur har resan från idé till verklighet sett ut?

 – Ett sådant här utvecklingsprojekt tar tid och det är inte något man klarar helt själv.
Från Almi och Region Jämtland Härjedalen har vi fått ett visst stöd till bl.a. marknadsaktiviteter, patentansökan och till den första prototypen. Hydrauliken har vi tagit fram genom ett nära samarbete med Tube Control AB i Skärholmen. Ett företag som vi också samarbetar med kring hydrauliken till RICC -bakgavellyftar. Sedan har vi också haft nära kontakt med entreprenörer, våra slutkunder. Deras synpunkter har också varit otroligt värdefulla.

 Hur ser framtiden ut? 

– Vi har ställt ut Attach på bland annat ELMIA och på Lastbilsträffen i Ramsele och intresset har varit otroligt stort vilket förstås är väldigt kul. Vi har redan fått många förfrågningar men innan vi börjar leverera på allvar vill vi göra ytterligare några ordentliga fältprov. En första serie Attach är nu ute på skarpt läge hos olika entreprenörer där det utsätts för vitt skiftande arbetsuppgifter. Om nu sluttesterna går som vi tror kommer de första Attach-redskapsfästena att nå sina slutkunder i början av 2019.


https://www.youtube.com/watch?v=CtZT9oByDeo

Attach 2018