Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Anledningen att vi har personuppgifter sparade beror vanligen på ett kund- eller leverantörsförhållande.
Den typ av information som vi lagrar är följande: Namn, Företag, Titel, Leverans- och faktureringsadress, Telefonnummer, E-postadress (samt för enskilda näringsidkare även personnummer).

Dessa uppgifter finns lagrade i tryggt förvar i vårt CRM-system. Vi distribuerar aldrig kontaktuppgifter till tredje part, såvida det inte är relaterat till exempelvis en leverans.

Ni kan när som helst begära ut, ändra eller radera era kontaktuppgifter genom att skicka ett meddelande om detta till info@forsindustrier.se

Ange företag och namn så att vi enkelt kan hitta er.

 
 
 
 
 
 
 Fors Industrier AB