Våra tjänster

Fors Industrier AB medverkar till att finna systemlösningar och delta i utvecklingsarbetet tillsammans med våra uppdragsgivare. Här kan du få en detalj blästrad eller målad, du kan även få en komplett maskin tillverkad. Vi hjälper dig med svetsade och maskinbearbetade detaljer. Vi kan bearbeta upp till 8,5 meter långa arbetsstycken i vår bäddfräs. Vi levererar våra produkter lackerade, monterade och provade, därefter emballerade.

Vi tar totalansvar från order till leverans.
Vi har en komplett plåtverkstad med gedigen kompetens inom skärning och svetsning.

 – Gradsax max. kapacitet 3000 x 10 mm
 – Kantpress max. kapacitet 280 ton, 3000 mm
 – Rundbockningsmaskin, max. kapacitet 2030×10 mm
 – Kantvikmaskin
 – Plasmaskärmaskin, max 50 x 6000 x 2000 mm
 – Plasmahandskärmaskin
 – Mig-svetsar upp till 500 A
 – Metallbågsvetsar
 – Tig-svets 255 A

I våra maskinhallar kan vi bearbeta allt från smått till stora komplexa produkter i våra fräsar och svarvar.

 – Bäddfräs Soraluce SP 10 000
 – CNC-styrda fleroperationsmaskiner, upp till x1050, y560 och z450
 – CNC-styrd 4-axlig fleroperationssvarv
 – CNC-styrda svarvar, max ø 210
 – Supportsvarvar, max 10″ x 2000
 – Vertikalfräsar, upp till x1400, y400 och z560
 – Universalfräs, x1000, y280 och z300
 – Band-, kall- och kapsågar, max ø 400
 – Plasmaskärmaskin, max 40 mm, 6000 x 2000 mm

Vår moderna lackeringsanläggning kan hantera 500kg gods upp till 2500x1000x2000mm (LxBxH) på conveyorbana och större gods på vagnar.

Med torkugn minimerar vi torktiden och kan effektivisera vår produktion.

Vi lackerar i första hand stålkonstruktioner av olika utföranden.
Mest vanligt målar vi med 2 komponentslack, t.ex. polyuretan, alkyd och epoxy, men även andra våtlacker förekommer.

Vår personal har en bred erfarenhet vad beträffar olika typer av monteringsjobb.

12 och 24 VDC hydraulsystem, 400 VAC hydraulaggragat, el- och styrsystem upp till 400 VAC.

Montage och provning av hydraulcylindrar och kompletta maskiner.

 

 

Blästring är en effektiv metod för att få bort ytrost, slaggrester och glödskal innan lackering.

Med vår blästerutrustning klarar vi de flesta förekommande blästringsbehoven, allt från små förgasardetaljer till stora gjutjärnskonstruktioner. Vid behov maskeras känsliga ytor.

Slungrensning

Med en öppning på 2000 x 350 mm i intaget på vår slungrensmaskin kan vi blästra hela plåtar och färdigsvetsade detaljer. I och med att detaljerna placeras på en rullbana kan man hantera plåt, profiler, rör och annat långgods. Genom att variera inställning och hastighet kan de flesta typer av förekomande gods blästras.

Blästerhall

I vår blästerhall får vi in större objekt t.ex stora och svårhanterliga svetsade konstruktioner men även känsligare detaljer som normalt inte passar i en slungrensmaskin.

Blästerskåp

För de minsta detaljerna har vi ett blästerskåp som är lämpligt när man är i behov av blästring på ett snabbt, enkelt, smidigt och ekonomiskt sätt. Blästerskåpet passar för bortblästring av glödskal, rost, svetsslagg, oxider mm, det är också lämpligt för uppruggning av olika materialytor innan t.ex. limning, lödning, lackering samt också för att polera olika materialytor till nära nog ett nytt utseende.